Werkwijze

Werkwijze Bobbie op de koffie!

Persoonlijk contact staat hoog in ons vaandel.

Kennismaking met de hondenvriend
Huisbezoek bij hondenvriend samen met labradoodle Indy. Hier krijgen we al een eerste indruk van hoe een hondenvriend met een hond omgaat. Er vindt een gesprek plaats over de mogelijkheden en de wensen van de hondenvriend met betrekking tot de hond en de hondenbezitter. Gegevens worden genoteerd op intakeformulier.

Kennismaking met hond en hondenbezitter
Huisbezoek bij hond en de hondenbezitter. Ook met hen vindt een gesprek plaats over de wensen die men heeft en wordt gecheckt of hun vraag op zijn plaats is bij Bobbie op de koffie! Gegevens worden genoteerd op intakeformulier.

Koppeling hondenvriend en hondenbezitter
Wanneer er voor de hondenvriend een passende hond gevonden is volgt er een koppelingsgesprek bij de hondenvriend thuis. Zowel de hondenvriend, de hond, de hondenbezitter en de medewerker van Bobbie op de koffie! zijn aanwezig. Wanneer er inderdaad een klik is worden gegevens uitgewisseld en wordt een overeenkomst getekend. Er worden afspraken gemaakt en wensen en verwachtingen worden uitgesproken. Tevens wordt er een proeftijd afgesproken.

Einde proeftijd
Telefonisch wordt er contact gezocht met zowel de hondenvriend als de hondenbezitter. Hoe bevalt het? Zijn er nog dingen die veranderd/aangepast moeten worden?

Na de proeftijd
Na de koppeling (en de proeftijd) vindt er drie maandelijks contact plaats met de hondenvriend. Meestal telefonisch, één maal per jaar middels een huisbezoek.
Halfjaarlijks is er telefonisch contact met de hondenbezitter.

Naast de persoonlijke contacten biedt Bobbie op de koffie! de hondenvrienden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij georganiseerde contactmomenten.